Du er her: Forside Utlysninger Tidligere utlysninger

Tidligere utlysninger

Tidligere utlysning: Effektstudier og tilpasning til klimaendringer

I den første utlysningen av midler innenfor Toppforskningsinitiativet inviteres nordiske nettverk til å bidra til den største felles-nordiske satsingen på forskning og innovasjon noen gang.

Tidligere utlysning: Effektstudier og tilpasning til klimaendringer

Toppforskningsinitiativet lanserer en utlysning for ”Nordic Centres of Excellence” innenfor delprogrammet ”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer”.

Tidligere opslag: “Klimaændringernes vekselvirkning med kryosfæren”

Topforskningsinitiativet (TFI) offentliggør et opslag om Nordic Centres of Excellence (NCoE) indenfor delprogrammet "Interaction between Climate Change and the Cryosphere" (ICCC).

Utlysning av medel inom delprogrammet ”Energieffektivitet med nanoteknik”.

Nordiska användardrivna forskningsprojekt inom nanoteknik för att utveckla förbättrade energilösningar för framtida kommersialisering.

Tidligere utlysning: Integrering av storskala vindkraft

I dag, 15. oktober 2009, åpnes en ny utlysning innen Toppforskningsinitiativet. Midler utlyses for brukerstyrte forskningsprosjekter innenfor delprogrammet ”Integrering av storskala vindkraft”.

Tidigare utlysning: Hållbara biobränslen

Idag, den 15:e oktober 2009, öppnas ett ny utlysning inom Toppforskningsinitiativet. Utlysningen ligger under delprogrammet ”Hållbara biobränslen”.

Tidligere utlysning: På jakt etter ny kunnskap om CCS i Norden

Toppforskningsinitiativets delprogram “CO2 fangst og lagring” utlyser to mulighetsstudier for å få oversiktsbilde over potensialer innen CCS i Norden. Målet med disse studiene er å definere hva som kan være mulige realiserbare CCS løsninger, og for å definere FoU utfordringene.