Du er her: Forside Prosjekter

Prosjekter

Her finner du informasjon om prosjekter som finansieres innenfor Toppforskningsinitiativet.

NCoE Tundra - How to preserve the tundra in a warming climate?

NCoE Tundra - How to preserve the tundra in a warming climate?

NCoE Tundras mål er å finne metoder for å bevare arktisk og alpin flora og fauna i et stadig varmere klima, og ideen er å bruke planteetende pattedyr til å kontrollere utvidelsen av skog.

Les mer…

NCoE NORD-STAR - Nordic Strategic Adaptation Research

NCoE NORD-STAR - Nordic Strategic Adaptation Research

NORD-STAR har som visjon å gi de nordiske landene muligheten til å utvikle og implementere strategier for å tilpasse seg de uunngåelige klimaendringene og utilsiktede konsekvenser av klimapolitikken.

Les mer…

NCoE NorMER

NCoE NorMER

Evaluering av klimaendringenes effekter på nordiske marine økosystemer, med spesielt fokus på atlantisk torsk.

Les mer…

NCoE SVALI - Stability and Variations of Arctic Land Ice

NCoE SVALI - Stability and Variations of Arctic Land Ice

Fokus: Å redusere usikkerheten i målinger og estimater av dagens og framtidens volumendringer av landis i den nordatlantiske regionen, dvs. Grønland, Island, Skandinavia og Svalbard.

Les mer…

NCoE CRAICC - Cryosphere-Atmosphere Interactions in a Changing Arctic Climate

NCoE CRAICC - Cryosphere-Atmosphere Interactions in a Changing Arctic Climate

Mål: Å identifisere og kvantifisere de viktigste prosessene og tilbakekoplingsmekanismene som påvirker oppvarmingen i Arktis, foreslå strategier for å begrense oppvarming og utvikle en nordisk jordsystemmodell.

Les mer…

NCoE DEFROST

NCoE DEFROST

Målsetning: Å samle internasjonalt anerkjente eksperter med det mål å forstå hvordan endringer i kryosfæren som skyldes klimaforandringer, påvirker økosystemet og geosfære-prosesser, som igjen direkte påvirker klimaet.

Les mer…

Enesca - The organic energy storage device project

Enesca - The organic energy storage device project

Objective: To carry out the research and development necessary to form the foundation for future commercialisation of a new type of paper-based, environment-friendly supercapacitors and battery.

Les mer…

Nano Coatings for Solid Oxide Fuel Cells

Objective: To improve the lifetime and increase the durability of solid oxide fuel cell (SOFC) systems by the use of nano-coatings.

Les mer…

TopNANO

TopNANO

Aim: To develop sustainable and efficient methods based on nanotechnology to reduce problems and costs with ice build-up.

Les mer…

NANORDSUN - Semiconductor nanowire based solar cells

NANORDSUN - Semiconductor nanowire based solar cells

A consortium focusing on finding the most energy efficient semiconductor nanowire solar cells with an optimum design solution for low cost.

Les mer…

ICEWIND - Improved forecast of wind, waves and icing

ICEWIND - Improved forecast of wind, waves and icing

Objective: To address cold climate aspects and include the production of icing atlas for Sweden and Iceland based on long term meteorological statistics.

Les mer…

OffshoreDC

Overall objective: To identify and pursue solutions to offshore HVDC grids and their functionality as means of integrating large amounts of offshore wind power.

Les mer…

OSRNordic

OSRNordic

The OSRNordic project has proposed novel methods for optimizing the spinning reserve level in the power transmission systems where a large wind power penetration level is expected.

Les mer…

SusBioFuel

Sustainable Biofuel: Innovations in Biothanol Production Technologies

Les mer…

HGBiofuel

HGBiofuel

High gravity hydrolysis and fermentation of lignocellulosic material for production of bio-fuels

Les mer…

NORD-SYNGAS

Biomass gasification fundamentals to support the development of BTL in forest industry

Les mer…

BioEng

BioEng

Production of second-generation bio-fuel and its influence on engine combustion and emissions

Les mer…

Potential for Carbon Capture and Storage (CCS) in the Nordic Region

Objective: To give an overview of the potential for applying CCS in the Nordic countries.

Les mer…

CSS in a Nordic Renewable Energy Scenario

The study looked at the full energy and emissions picture, to estimate the future role of CCS in making the Nordic region climate neutral in 2050.

Les mer…