Du er her: Forside Programmer CO2 - fangst og lagring

CO2 – avskiljning och lagring

De nordiska länderna är involverade i ett antal forskningsprojekt inom avskiljning och lagring av CO2. För en lyckad utveckling av den nordiska kompetensen är samordning och tät dialog mellan de olika nordiska aktörerna viktig. Ett närmare samarbete kan stärka regionens ställning på CCS-området både inom EU och globalt.

Samordning och samarbete mellan de nordiska länderna kan förbättra nordisk teknik och metoder på området, och bidra till minskade koldioxidutsläpp.

 

En sammanställning av pågående nationella aktiviteter och prioriteringarna kommer att utgöra grunden för programmet, för att ta tillvara synergier och på ett effektivt sätt verka för att de nordiska länderna gemensamt kan uppnå bättre resultat än enskilda nationella initiativ. Programmet ska främja samarbete mellan näringsliv, forskare och beslutsfattare.

 

Fokus är på Norden och nordiska aktiviteter med möjliga kopplingar till aktiviteter inom såväl EU som internationellt. Delprogrammet har en budget på ca 40 MNOK över fem år.