Du er her: Forside Programmer Bærekraftig biodrivstoff Prosjekter

Prosjekter innenfor "Bærekraftig biodrivstoff"

Fyra forskningsprojekt, med ledare från Finland (VTT), Norge (SINTEF & NTNU) och Sverige (Chalmers) samt deltagare från alla nordiska länder, har beviljats finansiering från TFIs delprogram ”Hållbara biobränslen”.

Utlysningen, med 30 M NOK för projektfinansiering, öppnade den 15.10.2009 och hade den 15.12.2009 som frist för fas I ansökningar.

 

Totalt mottogs 31 ansökningar som sammanlagt ansökte om 244 M NOK av en total projektbudget på 342 M NOK.

Ansökningarna evaluerades internt av program kommittén för delprogrammet.

 

Generellt sett var kvaliteten på ansökningarna hög. Endast ett litet fåtal ansökningar bedömdes vara lite svagare eller mindra intressanta.

 

Största aktiviteten visade ansökare, och speciellt projektledare, från Sverige men även ansökare från Finland, Norge och Danmark (i rangordning) deltog aktivt.

Fem ansökare var från Island.

 

Till fas II inviterades tio ansökningar som sammanlagt ansökte om 89 M NOK av en total projektbudget på 131 M NOK. Fas II ansökningarna evaluerades av en grupp externa internationella (icke-nordiska) experter. Enligt evalueringsresultaten var alla fas II ansökningar av hög kvalitet. 4-5-6 ansökningar placerades i en ”topp-kategori”.

 

Beslut

 

Program kommittén höll sitt avgörande beslutsmöte den 6.5.2010 och beslöt då att enligt ansökningarna bevilja finansiering åt följande tre projekt:

 

SusBioFuel

 

HGBiofuels

  

NORD-SYNGAS

 

Dessutom beslöt program kommittén at bevilja ett reducerat stöd till följande projekt:

 

BioEng

 

De två förstnämnda projekten fokuserar på produktion av bioetanol och biobutanol. I det tredje projektet behandlas och utvecklas termokemisk förgasning.


Det fjärde projektet, som alltså just nu endast har en preliminär budget och finansiering, är mera praktiskt inriktat och omfattar tillämpad forskning och testning kring tillförlitlighet och emissionsbildning vid verklig användning av biobränslen i motorer.

 

 

arkivert under: Ingen kategori