Du er her: Forside Programmer Integrering av storskala vindkraft Prosjekter

Prosjekter innenfor "Integrering av storskala vindkraft"

Tre prosjekter er bevilget støtte innenfor delprogrammet ”Integrering av Storskala Vindkraft”.

Tre prosjekter er bevilget støtte innenfor delprogrammet ”Integrering av Storskala Vindkraft”.

Den 15. Oktober 2009 ble 30 MNOK utlyst til brukerstyrte forskningsprosjekter innen temaene nett, kraft og energi, energimarkedet, drift og vedlikehold, samt vindkraft i kaldt klima og offshore.

I denne utlysningen var det en totrinns søknadsprosess, og prosjektdeltakelse fra industri ble oppfordret. I alt mottok programkomiteen 14 søknader i første fase, og 5 søknader i andre fase.

På bakgrunn av en evaluering av et panel bestående av tre ikke-nordiske eksperter, ble det 27. april 2010 besluttet av den nordiske programkomiteen at tre prosjekter skal finansieres innenfor denne utlysningen av midler:

 

ICEWIND

 

OffshoreDC

 

OSRNordic

 

 

 

arkivert under: Ingen kategori