Du er her: Forside Programmer Integrering av storskala vindkraft

Integrering av storskalig vindkraft

De nordiska länderna och EU har ambitiösa planer för den fortsatta utvecklingen av vindkraft. Det är spått att vindkraften kan stå för 15-20% av den totala elproduktionen i framtiden. Målet för delprogrammet är stödja utvecklingen av nya, innovativa och hållbara former av vindkraft. Programmet syftar även till att intensifiera utvecklingen av nordiska R&D institutioner och affärsverksamheter inom vindkraftsektorn, samt att stötta de nordiska länderna i ett globalt sammanhang.

 

Flera områden behöver mer forskning, utveckling och innovation kopplad till storskalig integrering av vindkraft i den nordiska regionen. Den aktuella utlysningen fokuserar på följande ämnen, elnät, kraft och energi, energimarknaden, drift och underhåll samt vindkraft i arktiskt klimat och offshore.

 

Söknadsprocessen är indelad i två steg. Nyckelaktiviteter ska bidra till att förstärka och och utveckla den nordiska kunskapsbasen inom vindkraftteknologier. Delprogrammets budget är 30 MNOK över fem år. Projekt kan få upp till 60% ekonomiskt stöd och alla projekt måste ha minst 40% extern medverkan.