Du er her: Forside Programmer Energieffektivisering med nanoteknologi

Energieffektivitet med nanoteknik

En framtida hållbar infrastruktur för energi är tänkt att bestå i en kombination av distribuerad förnybar generering och större centrala elkraftverk i kombination med effektiva lösningar för slutanvändaren.

Nya möjligheter att processera och kontrollera partiklar och strukturer i nanostorlek kommer att möjliggöra utveckling av hållbara energilösningar.

Dessa lösningars prestanda och deras ekonomiska konkurrenskraft kommer att förbättras genom använding av nanoteknologi. Nanomaterial och nanostrukturer kan appliceras för att öka effektiviteten och hållbarheten för omvandling, lagring, och transport av energi, samt slutanvändarteknologier.

 

Nanoteknologi är ett prioriterat forskningsområde såväl i Norden som internationellt. Tillgång till specialkompetens och teknologi är nyckelfaktorer för att nå framgång. Grundforskning och innovation inom nanoteknologi kommer till användning inom olika lösningar för förbättrad energieffektivitet. Delprogammets huvudmål är att utveckla de bästa materialen genom att använda unik nordisk kunskap.