NCoE DEFROST

Målsetning: Å samle internasjonalt anerkjente eksperter med det mål å forstå hvordan endringer i kryosfæren som skyldes klimaforandringer, påvirker økosystemet og geosfære-prosesser, som igjen direkte påvirker klimaet.

I de senere årene har man sett en rekke dramatiske endringer i den arktiske kryosfære. Noen av disse har overgått selv de mest aggressive beregninger, som f.eks. rekordsmeltingen av drivis sommeren 2007, den store smeltingen rundt ytterpunktene av isdekket på Grønland, og omfattende utslipp av drivhusgasser fra permafrost på land under frost- og tineperioden og fra permafrost under vann på den Sibirsk-arktiske kontinentalsokkelen.

 

De klimatiske tilbakekoblinger fra en kryosfære i forandring er komplekse. De varierer og er generelt dårlig forstått. NCoE DEFROST tar på seg oppgaven med å fylle kritiske hull i konsepter og informasjon, og å innlemme denne forståelsen i modeller for å redusere usikkerheten.


Senteret vil samle internasjonalt anerkjente eksperter med det mål å forstå hvordan endringer i kryosfæren som skyldes klimaforandringer påvirker økosystemet/geosfære-prosesser som igjen direkte påvirker klimaet.


Senteret skal utnytte nordiske, verdensledende ressurser og utgjøre en plattform for videre internasjonalt samarbeid og stor synlighet for fremragende nordisk forskning, både på et europeisk og et globalt nivå.

Resultatoppsummering (kun på engelsk)

We have in DEFROST generally contributed as planned to the overall directions set out by our objectives. We have published from the central coordination part in discussions in Nature and have also contributed to the visibility internationally of DEFROST through a recent commentary also in Nature mentioning the important contribution of this Nordic cross-diciplinary Top-Level Research Initiative. Several results from our studies of cryospheric-climate interactions ranging from landbased studies over lakes and rivers through the near coastal realm to sea ice dynamics have already been published in high-impact journals and many more are on the way.

Video

Mer informasjon

Les mer på NCoE DEFROSTs nettsider

Les NCoE DEFROSTs rapporter

Se en liste over NCoE DEFROSTs publikasjoner

 

Prosjektorganisasjoner

 

 

Prosjektleder


Torben R. Christensen, Professor

Lunds Universitet, Sverige

torben.christensen@nateko.lu.se

+46 46 222 37 43

 

Prosjektdeltakere

 

 • Torben R. Christensen, Lunds universitet, Sverige
 • Anders Lindroth, Lunds universitet, Sverige
 • Timo Vesala, Helsingfors universitet, Finland
 • Pertti Martikainen, University of Eastern Finland
 • Patrick Crill, Stockholms universitet, Sverige
 • Hanne H. Christiansen, UNIS, Svalbard
 • Peter Kuhry, Stockholms universitet, Sverige
 • Benjamin Smith, Lunds universitet, Sverige
 • Patrick Samuelsson, SMHI, Sverige
 • Lise Lotte Sørensen, Aarhus Universitet, Danmark
 • Søren Rysgaard, Grønlands Naturinstitut, Grønland
 • Örjan Gustafsson, Stockholms universitet, Sverige
 • Markus Meier, SMHI og Stockholms universitet, Sverige
 • Jens Hesselbjerg Christensen, DMI, Danmark