Du er her: Forside Programmer Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren Prosjekter NCoE CRAICC - Cryosphere-Atmosphere Interactions in a Changing Arctic Climate

NCoE CRAICC - Cryosphere-Atmosphere Interactions in a Changing Arctic Climate

Mål: Å identifisere og kvantifisere de viktigste prosessene og tilbakekoplingsmekanismene som påvirker oppvarmingen i Arktis, foreslå strategier for å begrense oppvarming og utvikle en nordisk jordsystemmodell.

Smelting av is og snø kan føre til endringer i godstransport, reise og turisme, leting og utvinning av olje, fiskeri og landbruk. Samfunnet har imidlertid muligheter for å påvirke oppvarmingen av Arktis, enten ved hjelp av målrettet utslippskontroll eller gjennom geo-engineering.


De pågående klimaendringene i Arktis påvirker kryosfæren gjennom en rekke interaksjoner og tilbakekoblinger mellom innstråling, arktisk oppvarming, endringer i kryosfæren, samfunnet og menneskelig aktivitet, samt feedback i klimasystemet.

 

Tradisjonelt har økt oppvarming av de arktiske områdene blitt forklart ved den såkalte is-albedo-tilbakekoblingen. NCoE CRAICC vil utvide dette til å inkludere den rollen samfunnet og menneskelig aktivitet spiller, i tillegg til andre feedbacks enn is-albedo-tilbakekoblingen.


Senteret fokuserer på kortlevende partikler og aerosol-sky interaksjoner, og deres kobling til forandringer i kryosfæren, fordi:

 • dette kan spille en viktig rolle innenfor oppvarmingen i Arktis, men det er likevel lite påvist
 • man forventer at utslippene kan komme til å endres betraktelig som et resultat av framtidig oppvarming og endringer i menneskelig aktivitet
 • det kan være en supplerende måte å minske intensiteten av framtidig oppvarming i Arktis.

Resultatoppsummering (kun på engelsk)

The Nordic Centre of Excellence CRAICC has now finished its fourth year with up to 80 peer-reviewed articles in international journals published. Since the start of the project 38 proposals of fellowships were submitted to the CRAICC-coordination office in Helsinki and altogether 378, 223 and 22.5 person month for PhD, post docs and visiting professors are funded, respectively in CRAICC until now.

 

A special focus inside the CRAICC project was directed towards education and knowledge transfer. During the last 4 years several intensive courses students on all levels (Master and doctoral students as well as post docs) were organized by CRAICC. Some of the courses were given in collaboration with the other NCoEs in Interaction between the Cryosphere and Climate Change (ICCC), DEFROST and SVALI.

Video

Mer informasjon

Les mer på CRAICCs nettsider

Klikk her for en liste over CRAICC publikasjoner

 

Prosjektorganisasjoner

 

 

Prosjektleder

 

Markku Kulmala, Professor

Helsingfors Universitet, Finland

markku.kulmala@helsinki.fi

+358 91 9150 756

 

Prosjektdeltakere


 • Markku Kulmala, Helsingfors Universitet, Finland
 • Matti Leppäranta, Helsingfors Universitet, Finland
 • Jaana Bäck, Helsingfors Universitet, Finland
 • Heikki Seppä, Helsingfors Universitet, Finland
 • Atte Korhola, Helsingfors Universitet, Finland
 • Gerrit de Leeuw, Meteorologiska Institutet, Finland
 • Ari Laaksonen, University of Eastern Finland, Finland
 • Henrik Skov, Aarhus Universitet, Danmark
 • Marianne Glasius, Aarhus Universitet, Danmark
 • Merete Bilde, Aarhus Universitet, tidligere Københavns Universitet, Danmark
 • Sven-Erik Gryning, DTU, Danmark
 • Elisabeth Isaksson, Norsk Polarinstitutt, Norge
 • Andreas Stohl, Norsk institutt for luftforskning, Norge
 • Knut Alfredsen, NTNU, Norge
 • Trond Iversen, Meteorologisk institutt, Norge
 • Gunnar Myhre, CICERO, Norge
 • Erik Swietlicki, Lunds universitet, Sverige
 • Gesa Weyhenmeyer, Uppsala universitet, Sverige
 • Hans-Christen Hansson, Stockholms universitet, Sverige
 • Margareta Hansson, Stockholms universitet, Sverige
 • Caroline Leck, Stockholms universitet, Sverige
 • Jan Pettersson, Göteborgs universitet, Sverige
 • Ingibjörg Jónsdóttir, Islands Universitet, Island