Programkomité

Programkomitéen for "Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren" består av følgende medlemmer:

Magnus Friberg
Vetenskapsrådet

Sverige

 

Sofie Björling
FORMAS

Sverige

 

Dorthe Dahl-Jensen
Niels Bohr Instituttet, Center for Is og Klima

Danmark

 

Jens Hesselbjerg
Danmarks Klimacenter

Danmark

 

Paula Kankaanpää
Arctic Centre

Finland

 

Harri Hautala

Finlands Akademi

Finland

 

Kristján Kristjánsson
Reykjavik University

Island

 

Hrefna Jóhannesdóttir
Skógrækt ríkisins – Iceland Forest Service

Island

 

Hermann Farbrot

Norges Forskningsråd

Norge

 

Inge Sandholt

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Danmark

 

Kenichi Matsuoka

Norsk Polarinstitutt

Norge

 

Jostein Sundet - Programsekretær

NordForsk