Du er her: Forside Programmer Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren

Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren

Kryosfæren – det vil si alt frosset vann på overflaten av jorda – er en spesielt viktig indikator for klimaendringer. Derfor har Toppforskningsinitiativet et eget delprogram som skal studere nettopp kryosfæren.

Kryosfären är samlingsnamnet för alla områden på jordens yta där vattnet är i fast form. Kryosfärens direkta inverkan på samhället och industrin i den nordiska regionen och de nordiska ländernas geografiska närhet till Arktis gör länderna speciellt lämpade för gemensam forskning inom detta ämne. Kunskapen som kommer ur ett sådant samarbete är inte bara relevant för de nordiska länderna utan även globalt.

 

Klimatförändringar upptäcks tidigt i polarområdena och ger en tidig indikation på hur den globala uppvärmningen påverkar miljön och samhället.

 

Några av delprogrammets mål är att stärka det arktiska forskningssamarbetet i såväl den nordiska regionen som internationellt, förbättra modelleringen av klimatförändringarnas växelverkan med kryosfären samt utforska risker och möjligheter.

 

Delprogrammets fokus kommer att ligga på de nordiska och arktiska regionerna och budgeten är cirka 100 MNOK.