NCoE NorMER - The Nordic Centre for Research on Marine Ecosystems and Resources under Climate Change

Evaluering av klimaendringenes effekter på nordiske marine økosystemer, med spesielt fokus på atlantisk torsk.

Marine økosystemer er under press både fra menneskeskapte klimaendringer og rovdrift. Å utnytte havet på en bærekraftig måte under skiftende klimatiske og samfunnsøkonomiske forhold er en stor utfordring. Fysiske, biologiske og samfunnsøkonomiske faktorer virker sammen på flere nivåer, og det er nødvendig med en tverrfaglig tilnærming for å møte disse utfordringene. 

 

The Nordic Centre for Research on Marine Ecosystems and Resources under Climate Change (NCoE NorMER) bygger en unik, tverrfaglig struktur for å evaluere effekter av klimaendringer på nordiske marine økosystemer, med speciellt fokus på atlantisk torsk. Sentret vil utvikle redskaper til å forutsi biologiske konsekvenser i forbindelse med klimaendringer og utvikle nye verktøy, med spesiell fokus på betydningen for fremtidens torskenæring i Norden.

 

Det internasjonalt anerkjente fellesnordiske teamet som inngår i senteret ønsker en god dialog med industri og politikkutformere og planlegger derfor å invitere representanter fra disse  til årlige møter  før å diskutere sosio-økonomiske effekter av klimaendringene.

 

Prosjektet har en veldig spennende og sterk utdanningsprofil med målsetting om å skape et effektivt utdanningsmiljø før unge forskere. PhD-studenter i senteret skal møtes årlig og tilbys spesialiserte kurs. Det er et særlig fokus på å øke kommunikasjonen mellom unge forskere og seniorforskere.  Senteret vil også ha kjønnsbalanse innen forskning på agendaen.

 

De fremragende nordiske forskningsmiljøene i senteret kompletterer hverandre med sin ekspertise. Senteret vil bidra til å styrke den marine forskningen både på nordisk og globalt nivå.

 

Resultatoppsummering (kun på engelsk)

NorMER's key findings include linking physical and environmental factors, as well as lower trophic level interactions, to their effects on coastal and open-water cod populations. The project shows that cod are sensitive to climate change, both to elevated temperatures and also to reduced food supply. 

The work also shows that fishers’ mentalities and behavior differ, and uses this knowledge to target fisheries with different policy instruments. All of these studies are linked to past environmental variability and ongoing changes in climate to reveal the need for adaptation of fisheries and their management into the future.  

Video

Mer informasjon

Les mer på NorMERs nettsider

Se liste over NorMER publikasjoner

 

Les NorMER rapporten 2013

Les NorMER rapporten 2012

Les NorMER rapporten 2011

 

Prosjektorganisasjoner

 

 

Prosjektledere

 

Nils Christian Stenseth, Professor og styreleder

CEES, Biologisk institutt

Universitetet i Oslo, Norge

n.c.stenseth@bio.uio.no

+47 228 54 584

 

Carl Folke, Forskningsdirektør

Stockholm Resilience Center

Stockholms universitet, Sverige

carl.folke@stockholmresilience.su.se

+46 8 673 95 00

 

Forskningsledere

 

 • Nils Chr. Stenseth, CEES, Universitetet i Oslo, Norge
 • Carl Folke, Stockholm Resilience Centre, Sverige
 • Thorsten Blenckner, Stockholm Resilience Centre, Sverige
 • Erik Bonsdorff, Åbo Akademi University, Finland
 • Øyvind Fiksen, Universitetet i Bergen, Norge
 • Thomas Kiørboe, DTU Aqua, Danmark
 • Eydfinn Magnussen, Fróðskaparsetur Føroya, Færøerne
 • Marko Lindroos, Helsingfors universitet, Finland
 • Gudrun Marteinsdottir, MARICE, Islands Universitet, Island
 • Markus Meier, Svensk Meteorologisk og Hydrologisk Institut, Sverige
 • Helen Andersson, Svensk Meteorologisk og Hydrologisk Institut, Sverige

Prosjektdeltakere

 
Se en liste over alle NorMERs prosjektdeltakere her
arkivert under: Prosjekter, NCoE, Program 1: Klima