Du er her: Forside Programmer Effektstudier og tilpasning til klimaendringer Prosjekter NCoE NORD-STAR - Nordic Strategic Adaptation Research

NCoE NORD-STAR - Nordic Strategic Adaptation Research

NORD-STAR har som visjon å gi de nordiske landene muligheten til å utvikle og implementere strategier for å tilpasse seg de uunngåelige klimaendringene og utilsiktede konsekvenser av klimapolitikken.

Senterets forskning er utviklet for å danne et bedre grunnlag for beslutninger og strategiutvikling, slik at man kan bidra til at de nordiske landene kan opprettholde konkurransefordeler og identifisere kostnadseffektive tilpasningstiltak.

 

Selv om tilpasning og mitigasjon er sammenkoblet, behandles de vanligvis i separate policyområder. I dette prosjektet vil man koble disse sammen og bruke klimavisualiseringsteknikker og beslutningsverktøy for å bygge bro mellom vitenskap og politikk på nordisk nivå.

 

NORD-STAR samler nordisk nøkkelkompetanse for å sette fokus på den todelte utfordringen med et varmere klima og konsekvensene av klimapolitikken. Forskning, opplæring og samfunnsdialog skal bidra til å nå dette målet.

 

Senterets forskerutdanningsprogram skal bestå av en nordisk allianse av anerkjente universiteter og institusjoner. Programmet skal legge vekt på løsningsorienterte kurs hvor studenter og forskere kan integrere analyse, syntese og kommunikasjon. Alle post-docs blir veiledet av seniorforskere involvert i prosjektet.

 

Et sentralt mål for NORD-STAR er å utvikle praktiske, lett tilgjengelige og brukervennlige verktøy som skal styrke den adaptive kapasiteten hos blant andre embetsmenn, organisasjoner, industri og beslutningstakere i de nordiske landene. Formidling av resultatene er en integrert og viktig del av NORD-STAR.

 

Senteret ser på sin egen virksomhet som et nordisk ressurssenter som kan tilby bred kompetanse til myndigheter, etater og næringsliv og som også kan benyttes i samarbeid med andre forskningsprogrammer.

Resultatoppsummering (kun på engelsk)

NORD-STAR has developed and applied an analytical framework that defines climate adaptation as an actor-based process. The combination of modelling, visualisation and policy analysis is unique and particularly powerful in addressing complex societal adaptation challenges. 

 

NORD-STAR has fostered an effective dialogue with stakeholders, allowing them to contribute to research, recognise its value and act on its findings. NORD-STAR has established an international training programme for graduate students and practitioners, which will be continued beyond 2015. 

NORD-STAR tools to promote participatory adaptation planning and decision-making include VisAdapt, ViewExposed and an adaptation toolbox.

 

Video 

 

Mer informasjon

 

Se liste over NORD-STAR publikasjoner

Les om NORD-STARs Graduate Training Programme

Les NORD-STARs informasjonshefte

 

Les om det web-baserte visualiseringsverktøyet VisAdapt

Les om webapplikasjonen ViewExposed

 

Last ned guiden:

A Guidebook for Integrated Assessment and Management of Vulnerability to Climate Change

 

Prosjektorganisasjoner

 

 

Prosjektleder


Michael Evan Goodsite, Professor, Institutleder

Institut for Teknologi og Innovation

Syddansk Universitet

migo@iti.sdu.dk

+45 6550 9282

 

 

Prosjektdeltakere

 

 • Michael Goodsite, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet, Danmark
 • Richard Klein, SEI, Sverige
 • Sirkku Juhola, Aalto University og Helsingfors universitet, Finland
 • Björn-Ola Linnér, Linköpings universitet, Sverige
 • Jan Ketil Rød, NTNU, Norge
 • Brynhildur Davíðsdóttir, Islands Universitet, Island
 • Tina Neset, Linköpings universitet, Sverige
 • Mette Termansen, Aarhus Universitet, Danmark
 • Javier Godar, SEI, Sverige
 • Francis X. Johnson, SEI, Sverige
 • Jøran Solli, NTNU, Norge
 • Tomasz Opach, NTNU, Norge
 • Anna Bohman, Linköpings universitet, Sverige
 • Gunnar Eskeland, SNF - Institute for Research in Economics and Business Administration, Norge
 • Carina Keskitalo, Umeå universitet, Sverige
 • Martin Persson, Chalmers, Sverige
 • Anne Gammelgaard Ballantyne, Aarhus Universitet, Danmark og Linköpings universitet, Sverige
 • Kirsten Jacobsen, Aarhus Universitet, Danmark
 • Svend Hylleberg, Aarhus Universitet, Danmark

 

 

Foto: norden.org

arkivert under: Prosjekter, NCoE, Program 1: Klima