Du er her: Forside Programmer Effektstudier og tilpasning til klimaendringer Prosjekter NCoE Tundra - How to preserve the tundra in a warming climate?

NCoE Tundra - How to preserve the tundra in a warming climate?

NCoE Tundras mål er å finne metoder for å bevare arktisk og alpin flora og fauna i et stadig varmere klima, og ideen er å bruke planteetende pattedyr til å kontrollere utvidelsen av skog.

Å bevare flora og fauna i arktisk-alpine strøk i Nord-Europa er et komplekst og langsiktig prosjekt. Nylige studier viser at økende kratt- og skogvekst fortrenger tundraen mye raskere enn tidligere antatt. Disse endringene i vegetasjonen øker mengden av solstråling som absorberes og omdannes til varme. Økt tetthet av tre og kratt øker også atmosfærens innhold av vanndamp (fungerer som en drivhusgass). Dette kan skape problemer for arktisk og alpin flora og fauna, de kulturene som er avhengige av tundraen, og det globale klimaet generelt.

 

Mye av det nordiske arktisk-alpine habitatet ligger i Norge, mens tørre innlandshabitat primært finnes i Finland og Sverige. På samme måte som utfordringene er felles for de nordiske landene, er det også nødvendig med et felles nordisk perspektiv for å finne løsninger.

 

Nordic Centre of Excellence (NCoE) “How to preserve the tundra in a warming climate?” ser på disse problemstillingene med et tverrfaglig perspektiv, og trekker sammenhenger mellom økologi, klimatologi og samfunnsøkonomi.

 

Et varmere klima representerer en trussel for tundraen. Tundraområder kan bli forandret til skog eller krattskog – et miljø som passer dårlig for arktiske og alpine planter. I tillegg kan slike endringer i vegetasjonen bidra til å fremskynde global oppvarming.

 

NCoE-ens mål er å finne metoder for å bevare arktisk og alpin flora og fauna i et stadig varmere klima, og ideen er å bruke planteetende pattedyr til å kontrollere utvidelsen av skog. Nyere forskning viser at skogutvidelsen kan forebygges ved hjelp av en kombinasjon av relativt spredt reinsdyrhold og en bestand av små gnagere. Senteret vil undersøke dynamikken av de naturlige næringskjedene med små planteetende pattedyr, for å kunne identifisere de habitatene hvor påvirkningen av små pattedyr er tilstrekkelig for å kontrollere skogutvidelsen.

 

I tillegg undersøkes den påvirkningen som reinsdyr har på vegetasjon og populasjonsdynamikk for de arktisk-alpine planter som er i størst fare for å bli truet ved et varmere klima. Hvordan er betingelsene for å opprettholde en bærekraftig reindrift og arealbruk for bidra til å bevare åpne landskap som egner seg for arktisk-alpin flora og fauna?

Resultatoppsummering (kun på engelsk)

Across the borders of three Nordic countries, NCoE TUNDRA studies  the expected processes and consequences of forest and shrub expansion into the open Fennoscandian tundra.

 

Special emphasis lays on i) the potential of herbivorous animals to stop or to delay this expansion, and ii) whether and how reindeer herding practices could be changed so that the potential of reindeer to prevent encroachment of open tundra could be maximized. 

 

The work packages in NCoE TUNDRA are gradually wrapping up their results and delivering these to the synthesis building work (WP 8). The final year (2011-2015) of NCoE TUNDRA will concentrate on formulating the synthesis of the whole project including seven WPs from ecology to social sciences.

Video

Mer informasjon

Les mer på NCoE Tundras nettsider

Se liste over NCoE Tundras publikasjoner


Prosjektorganisasjoner

 

 

Prosjektledere

 

NCoE-leder

Jukka Käyhkö, Professor

University of Turku, Finland

jukka.kayhko@utu.fi

+358 23 33 5593

 

Administrativ ansvarlig

Hans Våg, Controller

University of Turku, Finland
hans.vag@utu.fi

+358 23 33 5659

 

Forskningsleder

Lauri Oksanen, Professor

University of Turku, Finland

UiT Norges arktiske universitet, Norge

lauoks@utu.fi

+358 23 33 5557

 

Prosjektkoordinator

Mika Orjala

University of Turku, Finland

mimaor@utu.fi

+358 23 33 5588

 

WP-ledere

 

 • Erkki Korpimäki (WP1), University of Turku, Finland
 • Tarja Oksanen (WP1), University of Turku, Finland
 • Johan Olofsson (WP2), Umeå University, Sverige
 • Lauri Oksanen (WP 3), University of Turku, Finland og UiT Norges arktiske universitet, Norge
 • Lars Ericsson (WP3), Umeå universitet, Sverige
 • Pekka Niemelä (WP 4), University of Turku, Finland
 • Annamari Markkola (WP 4), University of Oulu, Finland
 • Jane U. Jepsen (WP 4), Norsk Institutt for naturforskning, Norge
 • Bernt Johansen (WP 5), NORUT – Northern Research Institute, Norge
 • Bruce C. Forbes (WP 6), University of Lapland, Finland
 • Tove Aagnes Utsi (WP 6), UiT Norges arktiske universitet, Norge
 • Jouni Pulliainen (WP7), Meteorologiske Institutet, Finland

 

Seniorforskere

 

 • Sami Aikio (WP 4), University of Oulu, Finland
 • Rolf Anker Ims (WP 4), UiT Norges arktiske universitet, Norge
 • Annu Ruotsalainen (WP 4), University of Oulu, Finland
 • Juha Tuomi (WP 4), University of Oulu, Finland
 • Risto Virtanen (WP 4), University of Oulu, Finland
 

Prosjektdeltakere

 

Se liste over alle prosjektdeltakere i Tundra

 

arkivert under: Prosjekter, NCoE, Program 1: Klima