Du er her: Forside Programmer Effektstudier og tilpasning til klimaendringer

Effektstudier och anpassning till klimatförändringar

Delprogrammet ”Effektstudier och anpassning till klimatförändringar” syftar till att få en ökad kunskap om effekterna av klimatförändringar, om hur samhället kan anpassa sig till dessa och om risker men även möjligheter som klimatförändringar kan innebära för den nordiska regionen.

Programmet har haft två utlysningar.

 

Hösten 2009 utlystes finansiering till nordiska forskarnätverk. De olika nätverkens arbete ska bidra till att öka vår kunskap om klimatförändringens effekter med fokus på hur vi bäst kan anpassa oss till dessa i framtiden.


Delprogrammet finansierar tio nordiska nätverk. Nätverken består av framstående forskare från minst tre nordiska länder och syftar till att styrka forskningen och forskarutbildningen på både nordisk, europeisk och internationell nivå.

 

Flera av nätverken är tvärvetenskapliga och har deltagare från näringsliv, beslutsfattare och samhällsaktörer. Varje nätverk mottar upp till 300.000 NOK per år i tre år.


I slutet av 2009 utlystes finansiering till nya Nordic Centres of Excellence (NCoE). Målet med NCoEs är att genom samarbete öka synligheten och den vetenskapliga kvaliteten i den nordiska forskningen. Det har avsatts ca 90 MNOK för att upprätta dessa center. Utlysningen är i två steg där ansökningsfristen för steg 1 var den 3 mars och för steg 2 den 17 juni 2010.


Efter evaluering av en internationell expertpanel har delprogrammets programkommitté beslutat att finansiera tre nya NCoEs.