Du er her: Forside Programmer

Programmer

Effektstudier og tilpasning til klimaendringer

Effektstudier og tilpasning til klimaendringer
Kunnskap om konsekvensene av klimaendringer, hvilke tilpasninger det er behov for i samfunnet, samt hvordan klimaendringer også kan åpne døren til nye muligheter for Norden.

Les mer…

Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren

Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren
Isdekte områder fungerer som følsomme indikatorer på klimaendringer. Endringer i vannbassenger og strømninger fungerer som tilbakemeldinger på klimaendringer. Direkte og indirekte konsekvenser for industri og samfunn i de nordiske landene og resten av verden kan forutsies i henhold til dette. Dette er kraftige argumenter for å forstå de underliggende mekanismene som styrer kryosfæren

Les mer…

Energieffektivisering med nanoteknologi

Energieffektivisering med nanoteknologi
Grunnforskning og innovasjon innenfor nanoteknologi blir koblet til forskjellige markedsorienterte energiteknologiløsninger som har til hensikt å øke energieffektiviteten. Hovedproblemet er hvordan en utvikler de beste materialene ved hjelp av unik nordisk ekspertise.

Les mer…

Integrering av storskala vindkraft

Integrering av storskala vindkraft
De nordiske landene og EU har ambisiøse planer for videre utvikling av vindkraft. En har forestilt seg at 15–20 % av den totale produksjonen av elektrisitet i fremtiden kan komme fra vindenergi. Det finnes flere utfordringer som er knyttet til storskala integrering av vindenergi, spesielt i forbindelse med ledningsnett, effekt- og energibalanser og energimarkedene.

Les mer…

Bærekraftig biodrivstoff

Bærekraftig biodrivstoff
Bioenergi kan bidra til redusert avhengighet av fossile drivstoff, forbedret energisikkerhet og reduserte CO2-utslipp, samtidig som det fører til nye arbeidsplasser og kan være en drivkraft innenfor regionalutviklingen.

Les mer…

CO2 - fangst og lagring

CO2 - fangst og lagring
Den nordiske industrien er involvert i en rekke CCS-forsknings og pilotprosjekter. Koordinering og dialog mellom forskjellige nasjonale aktører på det nordiske nivået er vesentlig. Tettere samarbeid vil styrke regionens stilling som CCS-ekspert i EU og globalt.

Les mer…