Du er her: Forside Om TFI Nordisk merverdi

Nordisk merverdi

Mange nordiske aktører deltar i TFI og fremmer derved nordisk forskning og innovasjon. Forankring i nasjonale satsinger står helt sentralt, og samarbeid skal skje på tvers av de nordiske landene for å skape synergi og bredere perspektiver.

 

Norden kan styrke sin posisjon i EU både ved å bidra med studier og kunnskap, og samtidig ved å nyttiggjøre seg EUs programmer og finansieringsmuligheter. TFI skal også synliggjøre Norden i globale sammenhenger.