Du er her: Forside Om TFI Mål

Mål

Toppforskningsinitiativet skal bidra til å:
  • Profilere Norden som ledende innenfor definerte områder innen energi- og klimasektoren.
  • Styrke nasjonale forsknings- og innovasjonssystemer.
  • Skape større fagmiljøer som spenner på tvers av landegrensene og legger til rette for økt mobilitet av kompetanse.
  • Sikre ypperste kvalitet innenfor forskning og innovasjon ved å knytte sammen de sterkeste nordiske miljøene.
  • Være en plattform for økt internasjonalt samarbeid i og utenfor EU.
  • Styrke nordisk deltakelse innenfor EUs programmer.
  • Styrke Nordens konkurransekraft ved å ta i bruk forskning og innovasjon som motkonjunkturtiltak.