Du er her: Forside Om TFI Kontakt

Kontaktpersoner

Her finner du kontaktpersoner for Toppforskningsinitiativet.

Kontaktpersoner for de ulike underprogrammene og tilhørende utlysninger

 

Program 1: Effektstudier og tilpasning til klimaendringer


Programsekretær: Jostein K. Sundet, Seniorrådgiver, NordForsk
E-post: jostein.sundet@nordforsk.org

 

Programformann: Mogens Henze, DTU Miljø - Danmarks Tekniske Universitet
E-post: moh@env.dtu.dk

 

Program 2: Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren


Programsekretær: Jostein K. Sundet, Seniorrådgiver, NordForsk
E-post: jostein.sundet@nordforsk.org

 

Programformann: Magnus Friberg, The Swedish Research Council

E-post: magnus.friberg@vr.se

 

Program 3: Energieffektivisering med nanoteknologi

 

Programformann: Anne-Christine Ritsckoff, VTT
E-post: anne-christine.ritschkoff@vtt.fi

 

Program 4: Integrering av storskalavindkraft


Programsekretær: Inger Karni, Seniorrådgiver, Nordisk Energiforskning
E-post: inger.karni@nordicenergy.org

 

Programformann: Peter Børre Eriksen, Energinet.dk
E-post: pbe@energinet.dk

 

Program 5: Bærekraftig biodrivstoff


Programsekretær: Inger Karni, Seniorrådgiver, Nordisk Energiforskning
E-post: inger.karni@nordicenergy.org

 

Programformann: Jakob K. Kristjánsson, Arkea

E-post: jakob@arkea.is

 

Program 6: CO2 - fangst og lagring

 

Programformann: Åse Slagtern, Norges forskningsråd
E-post: asl@forskningsradet.no