Du er her: Forside Om TFI Evalueringer

Evaluering av Toppforskningsinitiativet

Toppforskningsinitiativet utvärderas kontinuerligt genom ett följeevalueringsprojekt, igångsatt våren 2010. Följeevalueringen har som målsättning att bidra aktivt till bästa möjliga genomförande av programmet, dels att framskaffa kunskap som kan användas till att förbättra liknande framtida programsatsningar.

 

Följeevalueringen genomförs av det självständiga konsultationsföretaget DAMVAD.

Rapporter: