Du er her: Forside Nyheter Tre nye prosjekter i Toppforskningsinitiativet

Tre nye prosjekter i Toppforskningsinitiativet

Toppforskningsinitiativets programstyre har besluttet å støtte tre nye prosjekter.

Etter utlysningen «Green Growth in an Era of Climate Change» som hadde frist 15 mars, mottok Toppforskningsinitiativet (TFI) 15 søknader. Søknadene ble evaluert av et eksternt ekspertpanel med bred kompetanse og ekspertise både innen de vitenskapelige felt som søknadene omfattet, og når det gjaldt deres innovasjonspotensial og samfunnsrelevans. Etter panelets anbefalinger og programstyrets strategiske vurderinger, er det nå klart at følgende tre prosjekter blir en del av Toppforskningsinitiativets aktiviteter:

 

Resource-based Green Growth under Climate Change: Ecological and Socio-Economic Constraints (ResGreen)

Med særlig fokus på marine økosystemer vil prosjektet fokusere på hvordan fornybare ressurser kan brukes mer effektivt, på en slik måte at økosystemenes funksjonalitet opprettholdes.

 

Les mer om prosjektet her


Drinking water treatment adaptation to increasing levels of DOM and changing DOM quality under climate change (DOMQUA)

Utgangspunktet for prosjektet er økningen av “dissolved organic matter” (DOM) i nordiske sjøer og elver som et resultat av klimaendringer. Et mål er å vurdere hvordan drikkevannsfasiliteter i de nordiske land tilpasses økt fremtidig DOM. 

 

Les mer om prosjektet her

Impact of Future Cryospheric Changes on Northern Hemisphere. Climate, Green Growth and Society (GREENICE)

Prosjektets mål er å øke kunnskapsgrunnlaget om interaksjonen mellom klimaendringer og endringer i sjøis og snødekke i den nordlige hemisfære.

 

Les mer om prosjektet her

 

De nye prosjektene holder høy vitenskapelig kvalitet, og bygger videre på de styrkeposisjoner som allerede er oppnådd innen TFI, særlig i delprogrammene Effektstudier og tilpasning til klimaendringer og Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren. Prosjektene har også et betydelig innovasjonspotensial, og er av høy relevans for samfunnet og potensielle brukere av deres forskningsresultater. De vil være viktige bidrag til styrking av samarbeidet mellom samfunn, akademia og industri i årene som kommer.