Du er her: Forside Programmer Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren Prosjekter NCoE SVALI - Stability and Variations of Arctic Land Ice

NCoE SVALI - Stability and Variations of Arctic Land Ice

Fokus: Å redusere usikkerheten i målinger og estimater av dagens og framtidens volumendringer av landis i den nordatlantiske regionen, dvs. Grønland, Island, Skandinavia og Svalbard.

Den globale oppvarmingen fører til endringer i kryosfæren – det vil si alt frosset vann på overflaten av jorda. Dette fører til en stadig økende strøm av smeltevann og isberg fra isbreene, og et stigende havnivå. Også nivået av ferskvann i havene øker, noe som påvirker havsirkulasjonen og den hydrologiske syklusen i Arktis.


Disse forandringene skjer raskere enn forventet. For å kunne forutse hvor mye havnivået vil stige i fremtiden, trenger vi å øke vår forståelse av glasiologiske prosesser, og inkludere dem i Earth System-modeller.


NCoE SVALI tar på seg oppgaven med å svare på disse spørsmålene:

 

 • Hvor raskt endres mengden av isbreer og innlandsis i Arktis og det nordlige Atlanterhavsområdet, og hvorfor?
 • Vil denne prosessen fortsette å øke?
 • Hvilke konsekvenser har dette for havnivået og havsirkulasjonen?
 • Hvilke konsekvenser har dette for samfunnet?


Nordiske forskere står i en unik posisjon for å spille en viktig rolle i denne forskningen. NCoE SVALI vil fungere som en plattform for felles prosesstudier, analyser, deling av metoder, forskerutdanning og aktiviteter for å spre informasjon om de vitenskapelige resultatene.


Forskerne vil undersøke grunnleggende prosesser ved å bruke remote sensing, luftbårne målinger og landmålinger, og ved å utføre avansert modellering over jordens systemer, med fokus på isbreer i Arktis og det nordlige Atlanterhavsområdet. Senteret vil danne et felles grunnlag for nordiske forskeres internasjonale samarbeid i kryosfæreforskning.

 

Resultatoppsummering

SVALI har fokusert forskningen på å redusere usikkerheten i målinger og estimater av dagens og framtidens volumendringer av landis i den Nord-Atlantiske regionen, dvs. Grønland, Island, Skandinavia og Svalbard. Masse-endringene skyldes både mer smelting på overflaten og endringer i dynamikken med mer kalving av is. Resultatene er basert på direkte feltmålinger og fjernmåling med fly og satellitt. Vi har gjort forbedringer av modeller for framtidige endringer ved bedre parameterisering av prosessene særlig koblet til refrysing av smeltevann i snøen og endringer i albedo. Massetapet domineres naturlig nok av Grønland med middelverdi på 234 Gt/år i perioden 2003-2011, Island 9.5 og Svallbard 5 Gt/år, men med store årlige variasjoner.

 

Forskningen i SVALI utføres for en stor del gjennom den felles nordiske PhD skolen som er etablert med 10 PhD studenter og 7 Post.docs finansiert av SVALI og 14 assosierte PhD-studenter. PhD kursene omfatter ca. 20 kurs og i tillegg har det vært en rekke tematiske arbeidsmøter.

Video

Mer informasjon

Les mer NCoE SVALIs nettsider

Klikk her for en liste over NCoE SVALI publikasjoner

 

Prosjektorganisasjoner

 

 

Prosjektleder

 

Jon Ove Methlie Hagen, Professor

Universitetet i Oslo, Norge

j.o.m.hagen@geo.uio.no

+47 228 54 038 / +47 906 47 908


Prosjektdeltakere

 

 • Jon Ove Methlie Hagen, Universitetet i Oslo, Norge
 • Tómas Jóhannesson, Islands Meteorologiske kontor, Island
 • Andreas P. Ahlstrøm, GEUS, Danmark
 • Guðfinna Aðalgeirsdóttir, Islands Universitet, Island
 • Heikki Järvinen, Helsingfors Universitet, Finland
 • René Forsberg, DTU, Danmark
 • Anna Sinisalo, Universitetet i Oslo, Norge