Du er her: Forside Nyheter Nordisk storsatsing på forskning og innovasjon igangsatt

Nordisk storsatsing på forskning og innovasjon igangsatt

Fredag den 12. juni mødtes forskere og erhvervsfolk fra alle de nordiske landene til kick off-seminar på den største felles nordiske forsknings- og innovationssatsning innenfor klima, miljø og energi noensinde.
Nordisk storsatsing på forskning og innovasjon igangsatt

Leder for Toppforskningsinitiativets programstyre: Rolf Annerberg. Foto: Terje Heiestad.

Seminaret markerte oppstarten av det nye nordiske Toppforskningsinitiativet og fant sted hos de tre involverte nordiske institutioner: Nordisk Energiforskning, Nordisk InnovationsCenter og Nordforsk i Oslo.

 

Leder for Programstyret for Toppforskningsinitiativet, Rolf Annerberg, fremhever potensialet for fruktbart Nordisk samarbeid innen klima, miljø og energisektoren.

- Dette er det største forsknings- og innovasjonsprogrammet i nordisk sammenheng noen sinne. Det finnes enorme muligheter for forskning innenfor disse områdene, og det er definitivt noe vi må samarbeide om å få til, sier Annerberg.

Programstyret er det ledende organet innen TFI, og har ansvaret for å ivareta hele programmet.

 

Finansieringen for prosjekter er delt inn i seks temaområder, disse er:

 

• Effektstudier og tilpasning til klimaendringer
• Klimaforandringenes vekselvirkning med kryosfæren
• Energieffektivisering med nanoteknologi

• Integrering av storskala vindkraft
• Bærekraftig biodrivstoff
• CO2 - fangst og lagring

 

For hvert programområde er det opprettet en programkomité som har ansvaret for arbeidet med udlysninger, bevillinger og opfølgning af forsknings- og innovationsprojekterne. Disse vil annonsere sine utlysninger fortløpende i løpet av 2009.

 


Elisabet Gustad, fungerende direktør i NordForsk, Ivar H. Kristensen, administrerende direktør i NICe og Birte Holst Jørgensen, direktør i NEF.