Du er her: Forside Nyheter Nordisk forskning på klimatilpasning

Nordisk forskning på klimatilpasning

De tre nye Nordic Centres of Excellence (NCoE) i Toppforskningsinitiativets underprogram Effektstudier og tilpasning til klimaendringer får til sammen ca 90 MNOK fordelt over fem år. Underprogrammet støtter også etableringen og driften av forskernettverk med ca 10 MNOK i den samme perioden.

De tre nye sentrene er:

NCoE NorMER: Climate Change Effects on Marine Ecosystems and Resource Economics

NCoE NorMer skal bruke torsk som modellorganisme for å studere klimaendringenes virkninger og mulighetene for å utvikle tilpasninger.


Senteret er et tverrfaglig samarbeid mellom ti forskningsinstitusjoner i åtte land, og det skal utdannes 15 doktorgradsstudenter og 5 postdoktorer. Senteret omfatter 45 etablerte forskere med erfaring fra studier av fysiske, biologiske, sosiale og økonomiske aspekter ved økosystemer.

NCoE NorMER ledes av Nils Christian Stenseth, CEES, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo, sammen med Carl Folke, Stockholm Resilience Center/Stockholms universitet.

Les mer om NCoE NorMER her

NCoE Tundra (How to preserve the tundra in a warming climate?)

NCoE Tundra skal forsterke et allerede etablert samarbeid mellom forskningsinstitusjoner med stor interessen for Nordkalotten.


Tundraen er de treløse områdene nord og sør for den polare og alpine skoggrensen, og nylige studier viser at økende kratt- og skogvekst fortrenger tundraen mye raskere enn tidligere antatt. Målet er å finne metoder for å bevare arktisk og alpin flora og fauna i et stadig varmere klima, og ideen er å bruke planteetende pattedyr til å kontrollere utvidelsen av skog.

NcoE Tundra ledes av Lauri Oksanen, Høgskolen i Finnmark og University of Turku.

Les mer om NCoE Tundra her

NCoE NORD-STAR: Nordic Strategic Adaptation Research

NCoE NORD-STAR har som visjon å gi de nordiske landene muligheten til å utvikle og implementere strategier for å tilpasse seg de uunngåelige klimaendringene og utilsiktede konsekvenser av klimapolitikken.


Kjernen i senteret er et samarbeid mellom ni forskningsinstitusjoner i fem nordiske land, med ønske om å tilknytte seg ekspertise også utenfra Norden. NCoE NORD-STAR omfatter ca 40 forskere og skal utdanne ca fem doktorgradsstudenter og sju postdoktorer. 


NcoE NORD-STAR ledes av Michael Goodsite, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet sammen med Richard Klein, Stockholm Environment Institute.


Les mer om NCoE NORD-STAR her