Du er her: Forside Nyheter News

News

Tre nye Nordic Centres of Excellence i Toppforskningsinitiativet

Tre nye Nordic Centres of Excellence i Toppforskningsinitiativet
07.06.2010

Tre nye Nordic Centres of Excellence bevilges støtte innenfor Toppforskningsinitiativets delprogram ”Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren”. Hvilke sentre dette er, blir offentliggjort under en mottakelse på International Polar Year-konferansen i Lillestrøm 10. juni kl. 16:00, hvor prosjektlederne fra sentrene vil være til stede. Alle interesserte konferansedeltakere ønskes velkommen.

Les mer…

Toppforskningsinitiativet som inspiration för baltiskt samarbete

Toppforskningsinitiativet som inspiration för baltiskt samarbete
02.06.2010

Den nordiska modellen för att förena krafterna inom innovation och forskning kan spridas till andra länder i regionen, sa Danmarks utrikesminister Lene Espersen på Baltic Development Forum i Vilnius den 2 juni.

Les mer…

Nordisk konferens om klimatanpassning 8-10 november 2010 i Stockholm

Nordisk konferens om klimatanpassning 8-10 november 2010 i Stockholm
01.06.2010

En internationell konferens om klimatanpassning hålls i Stockholm den 8 till 10 november 2010: “Climate Adaptation in the Nordic Countries: Science, Practice, Policy.

Les mer…

Projekt inom delprogrammet ”Hållbara biobränslen”

Projekt inom delprogrammet ”Hållbara biobränslen”
26.05.2010

Fyra forskningsprojekt, med ledare från Finland (VTT), Norge (SINTEF & NTNU) och Sverige (Chalmers) samt deltagare från alla nordiska länder, har beviljats finansiering från TFIs delprogram ”Hållbara biobränslen”.

Les mer…

Prosjekter bevilget støtte innen "Integrering av Storskala Vindkraft"

Prosjekter bevilget støtte innen "Integrering av Storskala Vindkraft"
19.05.2010

Tre prosjekter er bevilget støtte innenfor delprogrammet ”Integrering av Storskala Vindkraft”.

Les mer…

Sju søknader for NCoE går videre til neste søknadsfase i ”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer”

Sju søknader for NCoE går videre til neste søknadsfase i ”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer”
06.05.2010

”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer” er nå inne i fase 2 av utlysningen for "Nordic Centres of Excellence". Vi mottok totalt 20 søknader innen søknadsfristen 3. mars, og 7 av disse er blitt invitert videre til å sende inn fulle søknader.

Les mer…

Finnish VTT and Sund Energy awarded contracts for CCS studies

Finnish VTT and Sund Energy awarded contracts for CCS studies
17.03.2010

Finnish VTT was chosen as a contractor for the study "CCS potentials in the Nordic Region". Norwegian Sund Energy will deliver the study "CCS and renewable energy".These activities take place in the frames of the Top-level Research Initiative, in the sub-programme CO2 Capture and Storage.

Les mer…

Anbudsutlysning for følgeevaluering av Toppforskningsinitiativet

Anbudsutlysning for følgeevaluering av Toppforskningsinitiativet
04.03.2010

Det nordiske Toppforskningsinitiativet innenfor klima, miljø og energi igangsetter en følgeevaluering som skal bidra til å utvikle og justere programmets strategier, organisering og operative virksomhet. Målsetningen er dels å bidra aktivt til en best mulig gjennomføring av programmet, dels å fremskaffe kunnskap som kan anvendes til å forbedre lignende framtidige programsatsinger. Prosjektperioden for følgeevalueringen er mai 2010-mars 2014.

Les mer…

Forskningsfinansiering på dagsorden i Tromsø

Forskningsfinansiering på dagsorden i Tromsø
11.02.2010

Sammen med flere programmer og finansieringsløsninger ble Toppforskningsinitiativet presentert for et lydhørt publikum under konferansen Arctic Frontiers i Tromsø 25.-29. januar.

Les mer…

Toppforskningsinitiativet – et nordisk flaggskip

Toppforskningsinitiativet – et nordisk flaggskip
28.01.2010

- Toppforskningsinitiativet bidrar på en konkret og synlig måte til at Norden blir en ledende region innenfor klima og energi. Det sier den danske minister for nordisk samarbeid, Bertel Haarder, i sin tale ved lanseringen av Danmarks formannskap for Nordisk ministerråd i 2010.

Les mer…

Start for Toppforskningsinitiativets første prosjekter

Start for Toppforskningsinitiativets første prosjekter
26.01.2010

De første prosjektene i det nordiske Toppforskningsinitiativet er nå klare. 10 prosjekter bevilges støtte innenfor delprogrammet ”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer” etter første utlysning. De ulike prosjektenes arbeid skal bidra til å øke vår kunnskap om effektene av klimaendringer, med et løsningsorientert fokus på hvordan vi best kan tilpasse oss i fremtiden. – Med disse nettverkene får vi en flott start, sier leder for programkomiteen, Mogens Henze.

Les mer…

Velkommen til våre nye nettsider!

26.10.2009

Tirsdag 27. oktober lanserer Toppforskningsinitiativet nye nettssider på ny adresse: www.toppforskningsinitiativet.org.

Les mer…

Nordisk storsatsing på forskning og innovasjon igangsatt

Nordisk storsatsing på forskning og innovasjon igangsatt
25.10.2009

Fredag den 12. juni mødtes forskere og erhvervsfolk fra alle de nordiske landene til kick off-seminar på den største felles nordiske forsknings- og innovationssatsning innenfor klima, miljø og energi noensinde.

Les mer…