Du er her: Forside Nyheter 35 millioner til Nordisk kompetansesenter for realisering av karbonfangst og lagring

35 millioner til Nordisk kompetansesenter for realisering av karbonfangst og lagring

Det nordiske Toppforskningsinitiativet utlyser NOK 35 millioner til etablering og drift av et nytt nordisk brukerdrevet kompetansesenter for realisering av karbonfangst og lagring. Målet med senteret er å fremme nyskapning, felles tiltak og prosesser i de nordiske landene og å øke brukerdreven innovasjon innen karbonfangst og lagring. Senteret, som Nordisk InnovationsCenter har ansvar for, skal drives over en periode på fire år, i samarbeid mellom private og offentlige aktører.
35 millioner til Nordisk kompetansesenter for realisering av karbonfangst og lagring

Foto: Svein Jørgen Wiken

Av: Sophie Terkelsen


De nordiske landene er i dag involvert i en rekke forsknings- og utviklingsinitiativer innen karbonfangst og lagring. Samordning og dialog mellom nasjonale aktører på nordisk nivå er avgjørende for en vellykket utvikling av nordisk kompetanse. Et tettere samarbeid vil styrke regionens posisjon som en ekspert på karbonfangst og lagring og danner et viktig grunnlag for realisering av dette området.

 

Bedre resultater med nordisk samarbeid

- Koordinering og samarbeid kan forbedre metoder og teknologier, kartlegge det nordiske potensialet for karbonfangst og lagring, samt hjelpe regionen til å nå sine mål for minskede CO2 utslipp. Nordisk samarbeid kan dessuten oppnå bedre resultater og fungere mer effektivt enn hva nasjonale tiltak kan på egen hånd, sier innovasjonsrådgiver i Nordisk InnovationsCenter (NICe), Natalia Glette.


Glette er programsekretær for ”Karbonfangst og lagring”, som er et av seks delprogrammer innenfor TFI. NICe har sekretariatet i TFI, sammen med NordForsk og Nordisk Energiforskning.

 

Bygger på næringslivets behov

Ifølge Glette, illustrerer etableringen av kompetansesenteret en ny måte å skape samarbeid mellom næringsliv og forskning.


- Vi ser et sterkt behov for et kompetansesenter innenfor dette området hvor forskningen bygger på næringslivets behov, og hvor samarbeidet mellom private og offentlige aktører i de ulike landene står sterkt, sier Glette.


Les mer og last ned den fulle utlysningen her

 

Om Toppforskningsinitiativet

Toppforskningsinitiativet (TFI) er den største felles nordiske satsingen innenfor områdene klima, energi og miljø. Initiativet utgjør en nordisk plattform som grunnlag for økt internasjonalt samarbeid, både i og utenfor EU.


TFI ble lansert av de nordiske statsministrene i 2008, og støttes av ulike nasjonale institusjoner og etater. Satsingen skal fremme forskning og innovasjon på høyeste nivå, med stor vekt på nordisk samarbeid mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, næringsliv og industri for å sikre anvendelse av resultatene.

 

Les mer om Toppforskningsinitiativet her

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Nordisk InnovationsCenter:

 

Innovasjonsrådgiver Natalia Glette

e-post: n.glette@nordicinnovation.net

, tel. + 47 410 45 211.

 

Kommunikasjonssjef Melita Ringvold Hasle

e-post: m.hasle@nordicinnovation.net

, tel. +47 951 21 983.

 


 

arkivert under: Program 6: CO2