You are here: Home

Contact form

Toppforskningsinitiativet (TFI) er den største felles nordiske forsknings- og innovasjonssatsingen noen sinne. Ved å involvere både kunnskapsmiljøer og næringsliv og bringe de beste hodene i Norden sammen, vil de nordiske landene bidra til å løse de globale klimautfordringene. Toppforskningsinitiativet består av seks delprogrammer. Les mer om disse, og andre deler av TFI på www.toppforskningsinitiativet.org!
Fill in this form to contact the site owners.
Please enter your full name
(Required)
Please enter your e-mail address
(Required)
(Required)
Please enter the message you want to send.